Hundpsykolog

Hundpsykolog för att förstå din hund

Alla hundar kan utveckla beteendeproblem. Detär vanligt att du som hundägare känner att du inte förstår varför din hund gör som den gör, eller förändrat sig.
Du kanske har prövat dig fram med många olika tekniker, men hundens beteende eskalerar – då tycker inte jag du ska tveka på att ta hjälp.

Såhär fungerar hundpsykologi

Jag kommer först titta på vad som ligger bakom hundens beteende. Varför väljer väljer hunden att göra som den gör och vad är orsaken till det? Jag kommer ställa en massa frågor som för dig kanske kan upplevas som självklara eller onödiga. Men för mig är frågorna relevanta för att jag ska kunna förstå vad som hänt. Då behöver jag gräva på djupet. Utifrån svaren på frågorna kommer jag tillsammans med dig sätta ihop ett program och en väg framåt för att hjälpa dig och din hund.
Har du några frågor? Tveka inte att kontakta mig!

I paketet ingår 3 timmar uppdelat på 60 minuter vardera tillfälle.

Tillkommer gör 35 kr Milersättning  och eventuella Tullavgifter.

Vanliga beteendeproblem hos hundar

 • Det är inte ovanligt att en rädd hund t ex utvecklar fler rädslor eller att en hund med hundmötesproblem börjar göra utfall mot annat. 
 • Hundmötesproblem Utfall Separationsångest
 • Högenergihundar
 • Stressrelaterade beteenden
 • Oönskade beteenden
 • Rädda hundar
 • Hundmöten Stress Blyg
 • Ångest och stereotypa beteenden/CD
 • PTSD
 • Slagsmål- och bitproblematik
 • Högenergihundar
 • Rescue- och omplaceringshund
 • Rädslor (ljud, människor, andra djur, miljöer)
 • Frivillig hantering